Zoeken
  • ronny van der maaten

Interessant artikel van dhr. Wolzak, directeur bij de Nederlandsche Bank en kroonlid van de SER.

Vooral interessant is wat hij niet zegt, namelijk dat de pensioenfondsen aanzienlijk meer rendement maken dan de reken rente en ook dat de bank zelf de rekenrente verlaagt heeft en dat volgens hem geen verandering van regels zou zijn terwijl nu een verhoging van de rekenrente ineens wel een aanpassing van de regels zou zijn.

Ook noemt hij de werkgevers mede eigenaren van de pensioenfondsen, dat was de basis waarop werkgevers rond de eeuwwisseling geld uit de fondsen konden halen.. Werkgevers zijn geen mede eigenaar van het pensioengeld, hun premie bijdrage is deel van uw salaris en dus van U de deelnemers in de pensioenfondsen.


DNB: 'Dit pensioenstelsel loopt op zijn laatste benen'

De dreigende kortingen op de pensioenen, de eindeloze discussies over de regels - zoals de rekenrente - het groeiende wantrouwen bij gepensioneerden en bij jongeren: het illustreert volgens directeur Job Swank van De Nederlandsche Bank (DNB) dat het huidige pensioenstelsel 'op zijn laatste benen loopt'. Sociale partners moeten daarom terug aan de onderhandelingstafel komen voor een pensioenakkoord, vindt hij. 'Er is geen alternatief.'

Job Swank, directeur monetaire zaken en financiële stabiliteit van De Nederlandsche Bank vindt dat er snel een pensioenakkoord moet komen.Foto: Peter Boer voor het FD

Swank houdt zich binnen DNB en als kroonlid van de Sociaal Economische Raad (SER) al jaren intensief bezig met de toekomst van het pensioenstelsel. Als kroonlid zat hij bij de SER aan tafel voor de pensioenonderhandelingen. De afgelopen twee jaar hield hij zich in het publieke debat stil, wanneer het over pensioenen ging. Nu de gesprekken al weer drie maanden geleden vastgelopen zijn, spreekt hij zich uit.

Vergrijzing

‘De tijd dringt’ voor hervorming van het pensioenstelsel, vindt Swank. Omdat de komende jaren korting dreigt op de pensioenen van miljoenen Nederlanders. Maar vooral omdat die kortingen 'een weerspiegeling zijn van wat anders’. Pensioenfondsen hebben het al sinds de financiële crisis moeilijk. ‘En dat gaat waarschijnlijk niet snel weg. Dat heeft deels te maken met de lage rente, maar vooral ook met de gestegen levensverwachting en de vergrijzing.’

Swank is daarom geen voorstander van het opschorten of uitstellen van de kortingen, zoals sommige fondsen en politieke partijen vragen. ‘Om grootschalige kortingen en premiestijgingen te vermijden zijn keer op keer de regels veranderd. Hersteltermijnen voor pensioenfondsen zijn verlengd. Premies hoefden niet langer bij te dragen aan het herstel, zo is er nog een hele waslijst. De discussies over de rekenrente blijven aanhouden, terwijl daar echt niet het probleem ligt', zegt hij. 'Die neiging om de regels te veranderen als er moeilijke dingen dreigen, daar moet een keer een einde aankomen. Of de kortingen echt doorgaan weet ik niet, dat hangt af van de financiële markten. Liever niet trouwens.’

Hervormingen

De polder en het kabinet zouden de dreigende kortingen volgens Swank juist moeten aangrijpen om te hervormen. 'Het huidige stelsel heeft nog steeds zijn verdienste. De armoede onder ouderen is heel klein, zeker als je het vergelijkt met het buitenland, maar ook vergeleken met andere leeftijdscategorieën. Dat is echt een groot goed’, zegt hij. ‘Maar het is ook een stelsel van het verleden. Het is heel collectief ingericht. Terwijl de arbeidsmarkt in snel tempo verandert. Die wordt flexibeler, mensen hebben niet meer een baan voor het leven.'

Er is ook onvrede bij deelnemers. Zo is het gepensioneerden bijna niet uit te leggen, dat ondanks de opleving van de economie en de grote vermogens van pensioenfondsen, hun pensioenen al jaren niet met de inflatie stijgen en mogelijk zelfs worden gekort. 'De reden is natuurlijk dat ook de verplichtingen groot zijn, dat is de andere kant van de balans.’

De oudere generaties voelen zich tekort gedaan, maar de een deel van de jongeren denkt dat er voor hen niets meer overblijft. 'Tegelijkertijd worden namens hen wel maand na maand premies afgedragen', zegt Swank. 'Aan dat wantrouwen moet je iets doen. Dan nadert het moment dat je moet concluderen dat het stelsel niet meer goed werkt en dat je terug moet naar de tekentafel. En dat is eigenlijk wat de SER gedaan heeft. Dat tekenen was hartstikke moeilijk. Daar kwam vorig najaar een compromis uit, dat voelt bij niemand 100% goed, anders zou het geen compromis zijn.’

Foto: Peter Boer

Eigendomsrecht

Ook niet alle verlangens van DNB zijn opgenomen. Zo zijn eigendomsrechten niet helemaal geregeld. Dat had de toezichthouder graag wel gezien. ‘De vakbonden die zijn op dit moment niet toe aan persoonlijke pensioenpotten, dat weten we allemaal, maar er zal wel iets moeten komen van een individuele toekenning van het collectief beheerde vermogen. Daar is niet aan te ontkomen. Omdat je dan weet waar je als individuele deelnemer ongeveer recht op hebt. Dat is op dit moment onvoldoende het geval.’

Het nieuwe pensioencontract waar aan werd gewerkt, moet het volgens de sociale partners mogelijk maken om pensioenen sneller met inflatie te verhogen, maar dat zal ook beteken dat de pensioenen eerder worden gekort. Er komt meer 'risico', zo legt Swank het uit. 'De vraag is dan hoe je dat risico gaat verdelen'.

DNB en minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken willen dat pensioenfondsen leeftijdsafhankelijk gaan beleggen: jongeren nemen dan meer risico (bijvoorbeeld meer aandelen) dan gepensioneerden. Daardoor zal het opgebouwde pensioen van jongeren meer meebewegen met de markt, terwijl dat van gepensioneerden stabieler word. In gewone mensentaal: gepensioneerden worden minder zwaar gekort bij tegenvallers, dan een jonge werknemer.

Buffers

Voor de bonden klapten de pensioenonderhandelingen op de AOW-leeftijd, een regeling voor zware beroepen, maar ook op de onzekerheid rond de voorgenomen afschaffing van de doorsneesystematiek voor pensioenen. Daarbij betalen jong en oud evenveel premie voor een gelijke pensioenopbouw.

In de overgang van een stelsel zonder doorsneesystematiek dreigen 45-plussers miljarden aan pensioenopbouw mis te lopen. De compensatie daarvoor moet nog worden uitgewerkt. Dat daar veel onzekerheid over is bij de vakbonden snapt Swank. 'In het nieuwe pensioencontract hebben fondsen geen buffers meer nodig, dat kunnen we deels gebruiken om mensen te compenseren. En het kabinet kan misschien iets doen, net als de werkgevers, door iets meer in te leggen.'

Maar de bonden wijzen erop dat veel fondsen geen buffers meer hebben. Mede daarom pleiten zij voor een hogere rekenrente. Dan stijgen de buffers. De starre houding van DNB op dit punt zou een van de redenen voor het mislukken van het akkoord zijn. Maar dat beeld herkent Swank helemaal niet. 'Helpt het om de rekenrente te verhogen? Nee ik denk het niet. Je hebt niks opgelost, je hebt het geld op een andere manier verdeeld tussen jong en oud.'

Lees ook

Interview met FNV-onderhandelaar Tuur Elzinga: ''Werkgevers moeten hun pijlen op de politiek richten, niet op de bonden'

Is er nog kans op een breed akkoord over de pensioenhervormingen? 'Het vertrouwen heeft wel een deukje gekregen, dat kan iedereen zien', zegt Swank. 'Maar ik denk dat partijen zo snel mogelijk na de Statenverkiezingen van volgende week weer terug aan tafel moeten komen. De verantwoordelijke bestuurders bij de sociale partners beseffen dat volop.'

67 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

OPINIE Nederland heeft een van de hoogste pensioenreserves ter wereld. Toch wordt er niet geïndexeerd. Dit ingezonden artikel is geschreven door Hans Smulders, gepensioneerd bedrijfseconoom. Hans Smul